Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công đoàn ngành khối thi đua các chi cục, đơn vị sự nghiệp thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021

15:23:09 06/04/2021 Lượt xem 267 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

          Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SNN ngày 08/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

        Sáng ngày 24/3/2021, tại Hội trường Trung tâm Khuyến nông - Trưởng Khối, Khối các chi cục, đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức ký giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khối năm 2021.
           Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Bá Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Đặng Thị Minh Chính- Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Chu Thanh Hà – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 11 đơn vị trong Khối.

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Đam - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - đơn vị Trưởng Khối trình bày dự thảo Giao ước thi đua Khối năm 2021; kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua của Khối; có sự đóng góp tham gia ý kiến của 11 đơn vị trong khối. Hội nghị đã thảo luận đi đến thống nhất với nội dung ký giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung chính sau:

       - Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: các đơn vị trong khối thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

      - Phát động và hưởng ứng các phong trào do Uỷ ban nhân dân thành phố; Bộ Nông nghiệp và PTNT và Sở Nông nghiệp và PTNT phát động; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và triển khai, tham gia vào công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể - Xây dựng các tiêu chí chấm điểm và bảng chấm điểm với 7 mục và 25 chỉ tiêu với thang điểm 100; cách tính điểm rõ ràng.

        - Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021 theo quy định.

     Các phong trào thi đua được phát động với mục đích: Phát huy truyền thống yêu nước “Trung dũng - Quyết thắng”, nhằm tạo động lực cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối, thi đua phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Đồng thời khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả tập thể Khối, từng đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, người lao động thành phố.
        Đồng chĩ Vũ Bá Công, Phó Giám đốc Sở yêu cầu: Các phong trào thi đua phải được truyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng các bộ phận, cá nhân thuộc đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phù hợp với thực tiễn đơn vị nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho khối trong năm 2021 và nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở lần thứ VII. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và kịp thời, xây dựng nội dung, các tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ Khối. Nhất là công tác phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề và khen thưởng đột xuất. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã phát động trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

         Đồng thời với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được phát động trong giai đoạn 2015-2020; Khối các chi cục, đơn vị hành chính sự nghiệp chủ trì xây dựng các phong trào thi đua theo chủ đề năm 2021, theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối. Triển khai và thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng đồng thời biểu dương, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương người tốt việc tốt trong toàn ngành.

               Một số hình ảnh: 

 

 

 

 

Vũ Thắng Linh - Phòng Đào tạo và TTTT

 

Đối tác/Liên kết
Nông nghiệp Việt Nam Hội nông dân Việt Nam Kinh tế nông thôn Thủy sản Việt Nam Khuyến nông Quốc gia Báo Hải Phòng Sở Thông tin truyền thông Cổng tin tức  thành phố Hải Phòng Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng Hợp Tác Xã Nông Lâm Thủy Hải Sản Nam Việt Công Ty TNHH Khoa Thành Hợp Tác Xã Nông Nghiệp - Dich Vụ Điện Năng Xã Tân Hưng Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Kỳ Duyên Việt Nam Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Mắt Rồng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thủy Sản Bàng La Cơ Sở Sản Xuất Rau Mầm Gia Hưng HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông Nghiệp Chiêu Viên Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tiên Hưng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đại Thắng Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh - Dịch Vụ Nông Nghiệp Liên Khê Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh - Dịch Vụ Nông Nghiệp Tân Trào Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dich Vụ Nông Nghiệp Quang Phục
Trang chủ
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 1256
  • Hôm qua: 1616
  • Tuần này: 1256
  • Tuần trước: 13480
  • Tháng này: 50240
  • Tháng trước: 63121
  • Lượt truy cập: 140085
0225.3541.398 
messenger icon zalo icon